Podnoszenie płacy minimalnej zmniejsza wynagrodzenie pracowników

/

Wyniki badań w Harvard Business Review wskazały, że podnoszenie płacy minimalnej prowadzi do spadku wynagrodzeń. Każdy $1 wzrostu płacy minimalnej kosztuje pracownika $1,590 rocznie.

Podnoszenie płacy minimalnej stało się w Polsce narzędziem zwiększania wpływów do budżetu, poprzez powiązane z nią podwyżki składek. Jak jednak wykazuje nowe badanie, którego wyniki zostały opublikowane w Harvard Business Review, wyższe koszty płacy minimalnej zostają przerzucone na pracowników.

Trójka badaczy z Foster School of Business, Cornell’s SC Johnson College of Business i Georgia Tech Scheller College of Business sprawdziła dane pochodzące od 5000 pracodawców, porównując je z warunkami pracy w Teksasie (zero podwyżek płacy minimalnej w badanym okresie) i w Kalifornii (kilkukrotna podwyżka płacy minimalnej w badanym okresie).

Wyniki wskazały, że płaca minimalna w ogóle nie wpłynęła na całkowitą ilość roboczogodzin osób zatrudnionych. Zmieniła się natomiast dystrybucja pracy. Za każdy $1 więcej płacy minimalnej, w przeciętnym badanym sklepie w Kalifornii, liczba pracowników zwiększyła się o 27.7%, a średnia liczba godzin przepracowanych przez każdego pracownika w tygodniu spadła o 20,8%. Ta luka oznacza, że całkowite wynagrodzenie za przepracowaną pracę spadło  o 13,6% na pracownika.

Całkowita strata netto na pracownika w Kalifornii została wyliczona na $1,590 rocznie za każdy $1 wzrostu płacy minimalnej.

Ukraińska kasjerka Walerija, „dziewczyna z plakatu” Biedronki.

Kasjerki w supermarketach są liczną grupą osób otrzymujących niskie wynagrodzenie, ale powyżej płacy minimalnej. Podwyżka płacy minimalnej przynosi szkody takim pracownikom pozbawionych wykształcenia i kompetencji zawodowych. Tracą też osoby zatrudnione na umowie-zleceniu, także rozpowszechnionej w Polsce. Ta dziwna forma zatrudnienia, rozpowszechniła się w Polsce jako rezultat nakładania wysokich składek ubezpieczeniowych.

Badanie kończy konkluzja, że podnoszenie płacy minimalnej powinno być powiązane z mechanizmem unikania dużych obciążeń pracodawców. Tak działa bowiem rynek – podwyżka podatków zawsze będzie na kogoś przeniesiona, w tym przypadku na najsłabszych ekonomicznie pracowników.

Podnoszenie płacy minimalnej w Polsce

Podnoszenie płacy minimalnej w Polsce jest narzędziem zwiększania wpływów do budżetu. Z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku związana jest częściowo wysokość składek ZUS. To dlatego wysokość składki ZUS wzrosła w ciągu 15 lat o 100%, z 717 zł na 1431 zł, prowadząc do najwyższej na świecie opłaty za prowadzenie firmy.

Zapowiedziana podwyżka składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach tak programu ironicznie nazwanego „Polski Ład”, podniesienie to obciążenie o kilkaset procent.

Rezultatem będzie dalszy wzrost inflacji i spadek wartości złotówki. Polskie firmy zupełnie nie będą mogły już konkurować z zagraniczną konkurencją. Firmy zagraniczne podczas pandemii koronawirusa zyskały znaczne ulgi. W kontekście tych badań, podwyżka składek ZUS zwiększy też nacisk na pracowników o najsłabszej pozycji na rynku.

Płaca minimalna w Polsce jest wyższa niż w bogatszych krajach, np. w Czechach, czy we Włoszech, Norwegii, Austrii i w Finlandii, w których nie ustalono żadnych stawek płacy minimalnej żeby nie szkodzić rynkowi pracy.

Od stycznia płaca minimalna w Polsce wzrośnie jak co roku, oddziałując niekorzystnie na pracowników i gospodarkę.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Poprzedni

Mieszkańcy Florydy którzy biorą zasiłki, muszą udowodnić że aplikują o pracę 5 razy w tygodniu

Następny

Kończy się mieszkaniowy boom w Ameryce

Ostatnie od Polski biznes